Samm 1
Sisene epoodi, valige sobivad tooted ja lisage ostukorvi.

Samm 2
Seejärel valige sobiv saatmisviis ja liikuge Edasi. Nüüd kontrollige kogu tellimus ja seejärel Kinnita tellimus.
Tehes linnukese ülalehel olevasse kastikesse, registreerite end Rivet e-poe kasutajaks. Täitke kõik vajalikud lahtrid.

Samm 3
Peale tellimuse kinnitamist saadetakse Teile e-mailile veel kinnitus esitatud tellimuse kohta.

Samm 4
Nüüd pannakse Teie kaup kokku ja saadetakse arve, mille tasumise järel pannakse kaup teele soovitud transpordi viisiga.

Tellimustingimused

E-poe kasutamise eeldused ja tingimused
1. Käesolevad Rivet OÜ (edaspidi nimetatud Müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud Ostja), kes kasutavad Rivet OÜ e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping).

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

3. Müüja e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

4. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
-kaup on laost otsa saanud
-kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu
-kui Ostja ei vasta Müüja poolt kehtestatud tingimustele

5. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

6. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada tellimist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist.

7. E-poes ostetud kauba eest saab tasuda arve alusel ülekandega. NB! Pärast kaupade eest tasumist (ostusumma laekumist Müüja arvelduskontole) pannakse kaup teele.

8. E-poes enne kella 14.00 esitatud tellimused ( esmaspäevast – reedeni) vaadatakse läbi samal päeval ning Ostjaga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

9. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid Ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui Ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine
10. Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades või Ostja esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.

11. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@rivet.ee . Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse Ostja arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates tagastatava kauba jõudmisest Müüjani.

12.  Kui pärast Kauba tagastamist Müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada kauba väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt 30 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

Vastutus ja vaidluste lahendamine
13. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul ( ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

14. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb aadressile: Rivet OÜ, Tallinn, Tondi 68, Harjumaa või e-posti aadressile: info@rivet.ee. Kauba tagastamisel tuleb see tuua Müüja kontorisse.

15. Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:
1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
– Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada
– parandamine ebaõnnestub
– Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

16. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult.
Teavet tellimuse kohta saate esitada: E-R: 8:30-16:30 telefonil 6005332 või e-posti aadressil: info@rivet.ee

17. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee